Đồng hồ

Tài nguyên dạy học

Âm nhạc

Phần mềm ứng dụng

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Hỗ trợ trực tuyến

Thời tiết

TP.HCM

Sắp xếp dữ liệu

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của Phòng GD&ĐT Tân Uyên

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Bài viết > Văn bản > Sở GD&ĐT >

  Hướng dẫn triển khai nội dung tập huấn Cán bộcốtcán

  UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 1870/SGDĐT-TrH-TX

  Bình Dương, ngày 25 tháng 11 năm 2011

  V/v: Triển khai tập huấn bồi dưỡng giáo viên THCS.

   

    
                             Kính gửi:

   - Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã;

  - Hiệu trưởng các trường THPT có cấp THCS. 

       Thực hiện công văn 243/DA THCS II ngày 10/6/2011 của Bộ GDĐT về việc tập huấn bồi dưỡng cán bộ cốt cán cấp THCS;Sở GDĐT đã tổ chức lớp tập huấn cán bộ cốt cán các phòng GDĐT, các trường THCS và các trường THPT có cấp THCS từ ngày 8/11 đến 11/11/2011,

       Nay, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng GDĐT huyện, thị xã và các trường THPT có cấp THCS triển khai thực hiện các nội dung sau:

      1. Đối với các trường THCS và các trường THPT có cấp THCS:Tổ chức tập huấn lại 4 chuyên đề cho tất cả giáo viên của đơn vị mình với thời lượng 3 ngày (có thể chia ra thực hiện trong thời gian thích hợp). Hoàn thành trước 13/1/2012.

      2. Đối với các phòng GDĐT: Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện ở các trường THCS trực thuộc.

       3. Công tác báo cáo:Các phòng GDĐT và các trường THPT có cấp THCS báo cáo kết quả triển khai thực hiện về phòng GDTrH-TX (qua địa chỉ mail tuanpnt@sgdbinhduong.edu.vn">tuanpnt@sgdbinhduong.edu.vn">tuanpnt@sgdbinhduong.edu.vn">tuanpnt@sgdbinhduong.edu.vn">tuanpnt@sgdbinhduong.edu.vn">tuanpnt@sgdbinhduong.edu.vn hạn chót 27/01/2012 (Sở GDĐT sẽ tổ chức kiểm tra trong tháng 2/2012).Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của văn bản.

  Nơi nhận:                                                                       KT. GIÁM ĐỐC

  -    Như trên;                                                                  PHÓ GIÁM ĐỐC

  -    Ban Giám đốc Sở;                                                             (Đã ký)

  -    Website Sở;                                                             Đặng Thành Sang

  -    Lưu VT, TrH-TX, TT55.   


  Nhắn tin cho tác giả
  Bùi Tấn Phát @ 14:13 28/11/2011
  Số lượt xem: 920
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến